Küljemenüü

Raudbetoontalad

sillused

Kasutusala:

Monteeritavaid raudbetoontalasid kasutatakse põhiliselt ehitiste konstruktsioonides paiknevate avade sildamiseks. Vajalikud talad valitakse vastavalt tala ristlõike gabariitidele, sillatavale avale ning talale langevale koormusele.

Standardid:

Raudbetoontalade projekteerimisel on lähtutud standarditest:
EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007
EVS-EN 13225:2013

Ladustamine ja transport:

Monteeritavad raudbetoontalad ladustatakse tihedale horisontaalsele aluspinnale. Tala mõlema otsa alla paigutatakse tugipruss (näiteks 100 x 100 mm). Tugiprussi maksimaalne kaugus tala otstest mõõdetuna on
300 mm. Talasid transporditakse ja ladustatakse ühes kihis.

Tõstmine:

Monteeritavaid raudbetoontalasid tohib tõsta ainult selleks projekteeritud tõsteaasadest. Tõstmisel võib kasutada nii traaversit kui ka troppe. Troppidega tõstmisel tuleb jälgida, et troppide kaldenurk tala horisontaalpinnast mõõdetuna ei oleks väiksem kui 60° ning suurem kui 90°.

Montaaž:

Monteeritavad raudbetoontalad toetatakse konstruktsioonidele horisontaaltasapinnaliselt. Taladel on ette nähtud oma kindel alumine ja ülemine pind. Talad toetatakse ühtlase toepinna saavutamiseks vedelale mördikihile.

Keskkonnatingimused:

Monteeritavad raudbetoontalad on ette nähtud töötama kuivades või püsivalt märgades tingimustes. Keskkonnaklass XC1 – Betoon madala õhuniiskusega siseruumides, pidevalt vee all olev betoon. Talade ladustamisel välistingimustesse miinuskraadidega kehtib keskkonnaklass XF1 – Mõõdukalt veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta.

Koormused:

Monteeritavad raudbetoontalad on ette nähtud võtma vastu vertikaalsuunalisi, talade kohale langevaid koormusi. Talad on projekteeritud töötama vastavalt ühesildelise lihttala skeemile. Välistatud on talade kasutamine konsooltaladena. Talade kandevõimed on projekteeritud, arvestades, et alalised koormused moodustavad 70% ning muutuvad koormused 30% taladele langevatest kogukoormusest.

Mehaaniline tugevus: ITS-15 – 15 kN/m, ITS-30 - 30 kN/m, ITS-60 - 60 kN/m

Talade tähistus:

Silluste tähistus