Raudbetoontalad

Monteeritavat raudbetoontala kasutatakse põhiliselt ehitiste konstruktsioonides paiknevate avade sildamiseks.

Ikodor pakud raudbetoontalasid erineva tugevuse ja pikkusega. Vajalikud talad valitakse vastavalt ristlõike gabariitidele, sillatavale avale ja talale langevale koormusele.

Kõige pikem tala mida toodame on üldpikkusega 4580 mm.

 • Raudbetoontalad

  Kasutamine ja tehnilised tingimused

  Kasutusala:

  Monteeritavaid raudbetoontalasid kasutatakse põhiliselt ehitiste konstruktsioonides paiknevate avade sildamiseks. Vajalikud talad valitakse vastavalt tala ristlõike gabariitidele, sillatavale avale ning talale langevale koormusele.

  Standardid:

  Talade projekteerimisel on lähtutud standardist:
  EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007
  Talade tootmisel lähtuda standardist:
  EVS-EN 13225:2013

  Ladustamine ja transport:

  Monteeritavad raudbetoontalad ladustatakse tihedale horisontaalsele aluspinnale. Tala mõlema otsa alla paigutatakse tugipruss (nt. 100×100 mm).
  Tugiprussi maksimaalne kaugus tala otstest mõõdetuna on 300 mm. Talasid transporditakse ja ladustatakse ühes kihis.

  Tõstmine:

  Monteeritavaid raudbetoontalasid tohib tõsta ainult selleks projekteeritud tõsteaasadest.
  Tõstmisel võib kasutada nii traaversit kui ka troppe. Troppidega tõstmisel tuleb jälgida, et troppide kaldenurk tala horisontaalpinnast mõõdetuna ei oleks väiksem kui 60° ning suurem kui 90°.

  Montaaž:

  Monteeritavad raudbetoontalad toetatakse konstruktsioonidele horisontaaltasapinnaliselt. Taladel on ette nähtud oma kindel alumine pind ja ülemine pind.
  Talade nominaalne toetuspikkus konstruktsioonidele on vähemalt 300 mm. Talad toetatakse ühtlase toepinna saavutamiseks vedelale mördikihile.

  Keskkonnatingimused:

  Monteeritavad raudbetoontalad on ette nähtud töötama kuivades või püsivalt märgades tingimustes. Keskkonnaklass XC1- Betoon madala õhuniiskusega siseruumides; Pidevalt vee all olev betoon.
  Talade ladustamisel välistingimustesse miinuskraadidega kehtib keskkonnaklass XF1- Mõõdukalt veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta.

  Koormused:

  Monteeritavad raudbetoontalad on ette nähtud võtma vastu vertikaalsuunalisi, talade kohale langevaid koormusi. Talad on projekteeritud töötama vastavalt ühesildelise lihttala skeemile. Välistatud on talade kasutamine konsooltaladena.
  Talade kandevõimed on projekteeritud, arvestades, et alalised koormused moodustavad 70% ning muutuvad koormused 30% taladele langevatest kogukoormusest.

  Talade tähistus:

  raudbetoontala-pilt